Medarbetare


Britta Haag
Processledare
026 - 24 17 57
070 - 089 96 59
​britta.haag@findit-solutions.com

Peter Nordqvist
Projektledare - IT
026 - 24 16 68
076 - 775 73 01
peter.nordqvist­@findit-solutions.com

Robert Sandberg
Projektcontroller
026 - 24 13 07
robert.sandberg­@sandviken.se

Åsa Backman
Kommunikatör och skribent
070 - 234 64 95
asa.backman­@wavecommunications.se

Sara Edin
Projektledare
026 - 24 0 291
070 - 952 85 85
sara.edin@findit-solutions.com

Lena Norrström
Projektledare, kommunikation
070 - 287 72 24
lena.norrstrom@sandviken.se

Marjo Särkimäki
Nätverkscoach SME - företag
070 - 651 82 82 
marjo.sarkimaki­@findit-solutions.com

Jenny Korhonen
Kommunikatör
070 - 642 41 11 
jenny.korhonen@sandviken.se