Nätverk för affärssystemanvändare

FindIT ger dig möjlighet att ingå i nätverk med andra som använder samma affärssystem som du. Det är gruppens behov som styr innehållet i nätverksträffarna & ni lär av varandra!

Effektivare systemanvändande
Ny kunskap
Givande kontakter
Kostnadsfritt
 

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta Marjo Särkimäki
Tel: 070-651 82 82