DO IT OR DIE


INSPIRERAS AV MÖJLIGHETER OCH VAR MED OCH FORMA FRAMTIDEN
 
Hela branscher påverkas och förändras av nya spelare som nyttjar digitaliseringen och nya affärsmodeller. Fler och fler företag som inte tar digitaliseringen på allvar löper risk att stagnera eller försvinna. Musik, detaljhandel, media, och resor är alla branscher där digitaliseringen förändrat spelplanen. Men liknande mönster finns i mer traditionella sektorer, såsom bank, jordbruk, energi, hälso- och sjukvård, industrivaror och tillverkning. Hur ser det ut i ditt företag och i er bransch?

Digital Capabilities Forum är ett initiativ från Umeå Universitet i samverkan med entreprenörer, företagare, eldsjälar och samhällsaktörer. Vi har som gemensam nämnare att vi delar uppfattningen om att förmågan att ta tillvara digitaliseringens krav är avgörande för våra företags och Sveriges framtid. 

FindIT i samarbete med PiiA och ProcessIT Innovations bjuder in till  seminariet.

Välj vilken ort som passar dig bäst och anmäl dig redan idag. Antalet platser är begränsat.

NÄR: Borlänge 9 mars, klockan 11.45 – 16.00 eller Sandviken den 10 mars 9.00-13.15
PLATS: Teknikdalen, Borlänge och Sandbacka Park, Sandviken
FRÅGOR? ring 090-786 70 65 Per Levén, Umeå universitet
ANMÄLAN: Anmäl dig senast den 3 mars på www.findit-solutions.eventbrite.com

 PROGRAM BORLÄNGE 9 MARS
 
11:45 Gemensam lunch
12:45 Digital Insights – Framgångsfaktorer för digitala ledare
Fredrik Hoel, Acando
13:15 Do It or Die – Den digitala transformationen
Per Levén, ProcessIT Innovations
Kompetensförsörjning i en digitaliserad värld
Mikael Söderström, PiiA
14:30

Kaffe och mingel

15:00 Digital transformation av branscher
Processindustri, tillverkning, hälso-och sjukvård, media och offentlig sektor är alla satta under förändringstryck. Hur ser behoven ut och vad kan vi göra tillsammans för att möta dessa.
Ulf Hedestig, Umeå universitet
Presentation av SPIN – en ansats att kraftsamla och tillgängliggöra resurser.
16:00 Avslutning


PROGRAM SANDVIKEN 10 MARS
09:00 Digital Insights – Framgångsfaktorer för digitala ledare
Fredrik Hoel, Acando
09:30 Do It or Die – Den digitala transformationen
Per Levén, ProcessIT Innovations
Kompetensförsörjning i en digitaliserad värld
Mikael Söderström, PiiA
10:45

Kaffe och mingel
FindIT om digitalisering

11:15 Digital transformation av branscher
Processindustri, tillverkning, hälso-och sjukvård, media och offentlig sektor är alla satta under förändringstryck. Hur ser behoven ut och vad kan vi göra tillsammans för att möta dessa.
lf Hedestig, Umeå universitet
Presentation av SPIN – en ansats att kraftsamla och tillgängliggöra resurser.
12:15 Gemensam lunch
För mer information:
Birgitta Haag, FindIT
Telefon: 026 - 24 17 57
E-post: birgitta.haag@findit-solutions.com