Vi finns för att vässa din konkurrenskraft

FindIT hjälper små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att stärka konkurrens- och innovationskraften, utöka marknaderna och se över affärsmodellerna. Det gör vi bland annat genom nätverk, projekt och samarbete med näringsliv, akademi och offentlig sektor. Genom FindIT får du nätverk, möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och tillgång till ny kompetens.


Vi har koll på digitaliseringen och vad som krävs

Digitaliseringen sveper som en vind över världen. Konkurrensen finns inte längre i grannskapet, utan
i hela världen. Flexibla och anpassningsbara företag tar marknadsandelar, medan traditionella industriföretag har svårt att vara kostnadseffektiva. Nya affärsmodeller baserade på ny teknik kan snabbt ändra på marknadsförutsättningarna.
För att vi ska behålla konkurrenskraften i regionen behöver vi många effektiva och innovationskraftiga
företag.

Inspiration och ny kunskap genom nätverk
FindIT har ett omfattande nätverk av aktörer och fungerar ofta som kopplingsdosa mellan olika företag och organisationer.
Förutom projekten driver FindIT en rad nätverk med syftet att lära av varandra, hitta nya samarbeten och affärsmöjligheter inom IT och automation. IT-chefsnätverket, nätverk för små och medelstora tillverkande företag och Q-net är några exempel på sådana nätverk.

Beroende på ditt behov ger vi dig möjlighet att: 
• delta i utvecklingsprojekt
•  vara med i vår kartläggning av företagets IT-behov
• lyssna på föredrag på aktuella teman
•  att ta del av aktuella forskningsresultat
och mycket mer...

IT-Forum

Work Shop Gamification

Projektmöte Gamification FindITMissa inte vad som händer hos FindIT - prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Ja, tack jag vill gärna veta vad som händer hos FindIT! Vad bra - anmäl dig nedan så kommer nästa nyhetsbrev att landa  i din e-post och du får koll på vad som händer och väljer vad som passar dina intressen och frågor. Ca 10 gånger/år kommer nyhetsbrevet. Några gånger om året kommer övrig information och inbjudningar.

Anmälan nyhetsbrev