Styrgrupp

Styrgruppen bidrar med sina strategiska kompetenser till att FindIT utvecklas åt rätt håll så att målsättningarna uppnås.


I styrgruppen ingår

Maarit Kaskela, IT-direktör Ovako (Ordförande)
Ann-Katrin Sundelius, Kommundirektör Sandvikens kommun
Mauro Onori, Föreståndare för DMMS på KTH
Bengt Eriksson, Akademichef Högskolan i Gävle
Anders Forsman, Akademichef Högskolan Dalarna
Inga-Lill Carlsson, AyCee Affärsutveckling
Rolf Hedberg, IT-chef Stora Enso
Hans Edström, IT Demand Manager Sandvik SMT
Jan Andersson, Triple Steelix
Ulrika Malmqvist, Sandbacka Park Utveckling
Britta Haag, Processledare FindIT