Nätverk för IT-chefer


FindIT driver IT-chefsnätverk inom både stål- och pappersmassaindustrin. Syftet är att hitta gemensamma viktiga frågor att lyfta och erfarenhetsutbyte.

För frågor om IT-chefsnätverket kontakta: 

Britta Haag
Processledare
026-24 17 57
070-089 96 59
britta.haag@findit-solutions.se