FindIT, Forum for Industrial IT Solutions, skapar förutsättningar att fördjupa området industriell IT genom ökad kompetensutveckling för de små och medelstora företagen i regionen. Detta i en situation där de industriella underleverantörsjobben långsiktigt riskerar att försvinna till andra regioner i andra länder.

Genom att utveckla ett kluster av världsklass inom industriell IT stärks regionens konkurrenskraft så att man kan behålla och utöka arbetstillfällena i regionen.

FindIT erbjuder bl a seminarier, utbildningar och kartläggningar av företag.

Nätverk
Qnet - nätverk för kvinnor i industrin
Nätverk för affärssystemanvändare
IT-chefsnätverk
Gamificationnätverket

Projekt
KickStart Digitalisering är ett av de just nu aktuella projekten.
läs mer här


FindIT driver eller deltar i flera andra projekt som du hittar här
 

Kartläggning och deltagande
IT-Inventering
CoderDojo
Dalaingenjör 2022

Projektet ska bidra till att:
Stärka de små- och medelstora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT
Stimulera samarbete mellan olika företag och branscher när det gäller industriell IT
Generera nya metoder, produkter och företag inom området
Tillföra ytterligare kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen
Stimulera företag till arbete på nya marknader.

Information i pdf:format
Detta är FindIT