Pågående projekt


FindIT driver eller medverkar i projekt där vi samlar kompetenser från processindustrin, små- och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag och akademi för att hitta nya och innovativa lösningar.

Pågående projekt 
PROJEKT   VAD INNEBÄR PROJEKTET FINANSIÄR
PROJEKTÄGARE
Hållbar IT
FindITs huvudprojekt Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna, Sandvikens kommun

Sandvikens kommun
Smart steel Undersöker hur sensorer kan användas i stålframställning med syfte att samla värdefull produktionsinformation

Vinnova
SSAB EMEA AB
Deep Process Learning         
Hur kan man använda big data i  processindustrin för
att öka kurrenskraften?

Vinnova
SICS
KickStart Go
Coachning av företag som vill digitalisera sin verksamhet
Tillväxtverket
RISE/ACREO ABExempel på genomförda projekt är:
Gamification i industrin
ELMESA
iComp
SMSI Steel för E-faktura
Innovationsprojektet logistik

Vill du veta mer?
Kontakta Britta Haag för mer information. 

britta.haag@findit-solutions.se
026-64 17 57