FindITs medarbetare


Sara Edin
Processledare
026 - 24 02 91
070 - 952 85 85
​sara.edin@findit-solutions.se

Jenny Korhonen 
Kommunikations- och eventansvarig
026 - 24 17 61
070 - 642 41 11
jenny.korhonen@findit-solutions.se

Dan Magnusson
Projektledare
072 - 880 53 37
dan.magnusson@findit-solutions.se

Robert Sandberg
Projektcontroller
026 - 24 13 07​robert.sandberg@sandviken.se

Frank Joy
Projektledare - digital säkerhet
026 - 24 07 54
072 - 880 56 49
frank.joy@sandviken.se

Åsa Backman
Kommunikatör och skribent
070 - 243 64 95
asa.backman@wave
​communications.seSandro Wijker
Projektledare - nätverk
070 - 089 96 59
sandro.wijker@sandviken.se


Emma Berter
Kommunikatör - delprojekt
070 - 823 43 41
emma.berter@sandviken.se

Lars Jonsson
IT-projektledare
026 - 24 16 68
076 - 775 73 01
lars.g.jonsson@sandviken.se

Arefeh Azadehnia
Masterstudent från Högskolan i Gävle inom 5G