IT-inventeringen rullar på....

FindIT har tidigare genomfört en inventering av IT-mognaden hos regionens (Gävleborgs- och Dalarnas läns) små- och medelstora tillverkande företag och härigenom fått mycket information om starka och svaga sidor rörande IT-frågor. För att balansera kunskapen om detta så genomför vi nu en kartläggning av regionala IT-leverantörer och IT-organisationer. 

Förutom sedvanlig bakgrundsinformation om adresser, kontaktpersoner, omsättning mm så diskuterar vi kring de intervjuade IT-företagens/-organisationernas

marknadsområden, andel kvinnor/män, akademiker och utrikesfödda
utbud av tjänster och produkter
egna prognoser av den framtida utvecklingen kring sysselsättning, omsättning och marknader
egna spetskompetenser, kompetensefterfrågan och kompetensförsörjning, idag och imorgon
"heta områden"/trender inom de olika IT-segmenten
grön it/hållbarhet, dagens insatser och ev framtida kampanjer 
jämställdhet/genus 
mångfald/integration

I skrivande stund så har 17 IT-företag av varierande storlek intervjuats, men vi siktar på fler så inventeringen fortgår. Är ni intresserade av att delta så kontakta undertecknad, Peter Nordqvist. Förutom att ni då gör ert företag/organisation mer känt hos oss så får ni lite extra (anonymt) informationsmaterial från inventeringen. 

Ett av de hittills intervjuade företagen är Harriett i Gävle (som också är medlem i FindITs nätverk). Läs mer om detta här: 
Harriet - ett FindIT företag som varit med i inventering.

Övriga deltagande företag och organisationer redovisas anonymiserade, både i den första inventeringen och den nu pågående IT-inventeringen. 

För mer information och frågor, kontakta
Sara Edin, FindIT 
sara.edin@findit-solutions.se


____________