Om FindITFindIT, Forum for Industrial IT Solutions, skapar förutsättningar att fördjupa området industriell IT genom ökad kompetensutveckling för de små och medelstora företagen i regionen. Detta i en situation där de industriella underleverantörsjobben långsiktigt riskerar att försvinna till andra regioner i andra länder.

Med basen i Gävleborg och Dalarna har FindIT som mål att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder.

Grunden för FindIT ligger i de styrkor inom traditionell basindustri och IT som finns i regionen. Genom att förena dessa styrkor bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv. I FindIT samarbetar företag i Gävleborg och Dalarna inom stål-, papper- och massaindustri samt dess leverantörer. Även aktörer inom utbildning, FoU och IT-branschen medverkar i projektet.KONTAKTA OSSTelefon

026 - 24 02 91


E-post

info@findit-solutions.se


BESÖK OSSSandvikenkontoret
Högbovägen 45, 811 32 Sandviken


 Borlängekontoret
Forskargatan 3, 781 70 BorlängeFINANSIÄRERFindIT finansieras genom projektmedel från Region Gävleborg, Region Dalarna, Sandvikens kommun och Europeiska regionala utvecklingsfonden.

 

 
STYRGRUPPStyrgruppen bidrar med sina strategiska kompetenser till att FindIT utvecklas åt rätt håll så att målsättningarna uppnås.


Maarit Kaskela
IT-direktör
SSAB Europe


Ann-Kartrin Sundelius
Kommundirektör
Sandvikens kommun


Mauro Onori
Föreståndare för DMMS
KTH


Bengt Eriksson
Rektorsråd
Högskolan i Gävle

Anders Forsman
Akademichef
Högskolan Dalarna


Inga-Lill Carlsson
AyCee Affärsutveckling


Mats Axelsson
IT-chef
Stora Enso


Hans Edström
IT Demand Manager
Sandvik SMT

Jan Andersson
Processledare
Triple Steelix


Malin Rogström
Utvecklingschef
Sandbacka Science Park


Carina Åkerberg
Utvecklingsstrateg
Region Gävleborg


Sara Edin
Processledare
FindIT