NÄTVERK FÖR AFFÄRSSYSTEMANVÄNDARE

Affärssystemanvändarnas nätverk


FindIT ger dig möjlighet att ingå i nätverk med andra som använder samma affärssystem som du.
Det är gruppens behov som styr innehållet i nätverksträffarna & ni lär av varandra!

Effektivare systemanvändande
Ny kunskap
Givande kontakter
Kostnadsfritt

Är du intresserad av att veta mer? Kontakta:


Marjo Särkimäki
070-651 82 82