KVINNLIGT NÄTVERKET


Arbetar du med IT eller IT-relaterade uppgifter kopplat
till industrin? Är du intresserad att dela erfarenheter, 
knyta nya kontakter och inspireras? 
Identifierar du dig som kvinna?
Då är Q-net något för dig. Qnet är ett inspirerande nätverk för dig som identifierar dig som kvinna och
jobbar med IT eller IT-relaterade arbetsuppgifter, främst inom industrin. Qnet ger dig möjlighet att delta på träffar
där vi utbyter erfarenheter, får värdefull information och knyter kontakter. Som medlem i Qnet får du tillgång
till ett fantastiskt nätverk där vi anordnar föreläsningar, workshops, studiebesök och mycket annat.


Vad säger deltagarna? 
FRÅGOR? KONTAKTA OSS

Jenny Korhonen
070 - 642 41 11
jenny.korhonen@sandviken.se