Vinnova satsar på lokal industri, miljö och innovation i nytt projekt för massaindustrin


Sverige är världens tredje största exportör av massa, papper och sågade trävaror; endast USA och Kanada är större. Den kalk som används i framställningen återvinns idag i stora bränsleeldade ugnar, så kallade mesaugnar. Mesaombränningsprocessen har hög miljöpåverkan, låg energieffektivitet och tar lång tid. 

FindIT ska tillsammans med flera lokala aktörer titta på möjligheterna att använda gasplasmateknik för att öka kapaciteten i den här processen. 

– Förutom att plasmateknologin är betydligt mer kompakt och energieffektiv än dagens mesateknik, är den betydligt snabbare och ger mindre utsläpp berättar Sven Santén, teknikchef på ScanArc i Hofors. 

ScanArc har mer än trettio års erfarenhet av plasmateknik. Idag används den framför allt till att återvinna metaller i stålindustrin. 

– Om man använder plasmateknik går koldioxiden dessutom att avskilja, vilket skulle kunna leda till helt nya affärsmodeller, berättar Roland Lundqvist från företaget Carnot energi, som kommer att fungera som teknisk projektledare i den förstudie som FindIT fått beviljad. 

Han förklarar att mesaprocessen är massaindustrins stora huvudvärk, som de med stor sannolikhet gärna skulle låta någon annan aktör hantera.

– Det är många spännande aspekter i det här projektet. Nya affärsmodeller, digitalisering för att integrera processerna, miljövinster och inte minst att vi använder lokala företag för att förbättra en hel industri, säger Pär Erik Martinsson från FindIT. Han kommer att fungera som administrativ projektledare i förstudien.

Han hoppas att förstudien ska lägga grunden för ett större projekt tillsammans med massa- och pappersindustrin, mineralindustrin och innovativa teknikleverantörer. Utmaningen ligger i utforma processens design, testa ny mätteknik i heta miljöer och utveckla nya extremt snabba regleralgoritmer. Tiden som materialet befinner sig i plasmareaktorn är nämligen bara någon enstaka sekund.

Förstudien har beviljats 500 000 kronor av Vinnova. I projektgruppen ingår förutom FindIT, Carnot och ScanArc även AGA, Stora Enso, SMA Mineral och ÅF. Projektet drar igång den 15 oktober och ska avslutas i maj 2017. 

Visste du att…

… det behövs ungefär 250 kilo bränd kalk för att tillverka ett ton pappersmassa? Sverige producerar omkring 12 miljoner ton pappersmassa varje år, så det finns stora miljövinster i att effektivisera tillverkningsprocessen. 

Pär-Erik Martinsson, FindIT här med Daniel Sundberg, Energiingenjör, Scanarc och Roland Lundqvist, Energikonsult, Carnot energi
.
 

Vid frågor kontakta: Pär-Erik Martinsson, 026 - 24 17 72 eller par-erik.martinsson­@findit-solutions.com