Mångfald, hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning - där ska FindIT göra skillnad


Några veckor har passerat för Malin Rogström på nya tjänsten som chef för Sandbacka Park. En roll som också gör henne till en nyckelperson för FindIT. Hon har hunnit träffat medarbetarna, varit på innovationsriksdag och börjat förstå verksamheterna. Hon är imponerad över hur mycket som redan är gjort, men ser också möjligheter och utmaningar kopplat till att synliggöra allt det arbete som görs.


Vi ser fram emot att få utveckla FindIT tillsammans med Malin och har bett henne om sina första reflektioner.
 

Vilka utmaningar ser du idag?

– Det är så många saker på gång i näringslivet det gäller digitalisering och hållbarhet. Jag kan se fyra tydliga utmaningar som genomsyrar utvecklingen idag: Mångfald, hållbarhet, digitalisering och kompetensförsörjning. FindIT har en viktig funktion att fylla i alla dessa och det känns otroligt spännande att vara en del av det. Jag får verkligen använda mina starka sidor och mina erfarenheter från industrin, men också från mitt arbete med mångfald och inkludering. 
 

Hur tänker du kring hållbarhet och FindIT?

Jag har själv jobbat mycket med hållbarhet genom åren, men framför allt den sociala delen i begreppet – hur vi beter oss mot varandra på arbetsplatsen, hur vi jobbar med mångfald och inkludering, och mycket mer. För mig är det självklart att social hållbarhet har en enorm påverkan på vår förmåga till innovation. Hur tar vi hand om våra nyanlända och deras idéer? Varför går nästan alla offentliga medel till en mycket snäv och begränsad grupp människor i dag? Vilka är det vi missar och vad kan vi göra åt det? De ekonomiska och ekologiska delarna av hållbarhetsbegreppet är lika viktiga och det är oftast där det görs mest. Sandvikens kommun ligger tex i sverigetoppen när det gäller hållbara transporter och där är digitaliseringen en viktig motor och möjliggörare för att få oss människor att ändra beteende. 
 

Hur ser du på FindITs roll i stort?

 – Vi ska vara kontaktytan mellan näringslivet, offentlig sektor och akademi, men också intensifiera samarbetet med andra kluster och organisationer. Det är där, i krocken mellan olika inriktningar som nya tankar, innovationer och samarbeten skapas. Digitaliseringen sker i industrin nu; det bubblar. FindIT har ett ansvar att konkretisera det och hjälpa små och medelstora företag att ta till sig de nya möjligheterna. Vi har också ett ansvar i att påverka i andra viktiga frågor, som kompetensutveckling exempelvis. Universitetsvärlden är trögrörlig. Vad kan vi göra åt det? Vi behöver kanske påverka politikerna för att skynda på utvecklingen.
 

Vad kan vi bli bättre på?

– En utmaning för FindIT är prioritering - att välja ett fåtal strategiskt viktiga projekt och göra dem riktigt, riktigt bra. En annan utmaning är att nå vår egentliga målgrupp, de små och medelstora företagen. För att lyckas med det krävs att vi blir ännu tydligare i vårt erbjudande och vad vi gör. Jag vet själv hur det är att vara företagare; det måste kännas oerhört angeläget för att man ska gå iväg på ett seminarium eller delta i ett nätverk. 
 

Om du vill komma i kontakt med Malin

Tel: 026 - 24 17 30 
Mobil: 070 - 243 26 68
E-mail:  malin.rogstrom@­sandbackapark.com