Blockchain – även för oss inom industrin


Blockchain, eller blockkedja som det heter på svenska, är ett ord man hör allt oftare. Inte sällan utlovas det som lösningen på allehanda problem. Men vad är det? Det kommer vi att få veta mer om på IT Forum den 25 oktober 2017. Då håller nämligen Mikael Söderman, Solution Design Architect på Fujitsu ett föredrag om tekniken bakom blockchain och ger exempel på hur den kan förbättra affärsmodeller. Som en liten förberedelse inför denna dag tänkte vi reda ut begreppen lite.

Vad är blockchain?

Varje betalning som görs har alltid minst två aktörer; den som betalar och den som tar emot. Ofta är det dock fler inblandade. Någon butik som du shoppat i på nätet, din bank, någon transportör osv. Det blir ganska snabbt en komplicerad transaktion med många aktörer. I vanliga fall har varje enskild aktör en egen bild av sin enskilda del i kedjan, vilket blir krångligt om någon gör fel. Tanken bakom blockchain-tekniken är att alla parter som deltar i en transaktion ska ha samma bild av vad som skett och att alla parter måste godkänna varje nytt steg i kedjan. Varje steg i transaktionskedjan hänger ihop i block och alla inblandade kan se vad som händer i varje steg. Eftersom allt hänger ihop är systemet också omöjligt att manipulera eller ändra i efterhand.
Vad kan blockchain-tekniken användas för? Finansiella transaktioner är en viktig del, men tekniken kan användas för alla typer av transaktioner, såsom att skicka avtal och kontrakt, sjukhusjournaler och identitetshandlingar.

Vad är de största fördelarna?

När alla aktörer i en komplicerad transaktion har sin egen bild av verkligheten kan det lätt hända att det blir fel, förseningar och till och med bedrägerier. Blockchain blottlägger varje sådan avvikelse, både vem som står för den och vad denne gjort, vilket minskar risken för fel betydligt. Snabbare, tydligare och effektivare transaktioner är de största fördelarna. 
Hur kan blockchain-tekniken användas i industrin?

Den kanske mest missbrukade handeln i världen handlar om diamanter. Många mellanhänder, stort värde och avancerade transportvägar ger goda möjligheter till bedrägerier längs vägen. Gissa om blockchain-tekniken är av intresse för den industrin? Tryggheten i ett digitalt certifikat är stor både för kund och leverantör. Även om de flesta industrier inte handlar med diamanter finns det många fördelar. Säkrare transaktioner, minskade kostnader, färre mellanhänder, större förtroende mellan parterna, minskad risk för bedrägerier och transaktionsfel, lättare att granska är bara några exempel på sådana fördelar. 

Finns det inga frågetecken kring blockchain?

Jodå. Det är många som ser blockchain-tekniken som en entydig frälsare, men kunskapen inom tekniken är fortfarande låg och det är en del som behöver komma på plats för att tekniken kan användas på bred front.  
Är du nyfiken på blockchain-tekniken? Kom och lyssna på Mikael Söderman på IT-Forum den 25 oktober. Har du anmält dig? Annars är det hög tid!

Mer information om IT FORUM 2017 och länk till anmälan hittar du här