Digitalisering, ny teknik och nya generationer i industrin – hur får vi hop det?

Digitalisering är en naturlig del av industrin idag. Ny teknik, uppkopplade maskiner och data hjälper oss att bli mer produktiva, kostnadseffektiva och producera högre kvalitet.

IT Forum den 25 oktober på Sandbacka Science Park är dagen då industri, akademi, IT och offentlig sektor samlas och diskuterar hur industrin kan ta till sig allt från robotteknik, artificiell intelligens (AI)och gamification, till blockchainteknik och öppen innovation. I år är rubriken: Samarbete och digitalisering som motor för innovation.

Under dagen finns tre spår att välja bland:
Framgång via samverkan och testarenor
Framtidens kompetenser och verktyg
Digitalisering: träffa företagen som tagit steget

Inledningstalare i år är Susanne Timsjö, Sales Manager Robots and Applications på ABB Robotics, som berättar om hur ny teknik kommer att revolutionera industrin. Pasi Kangas, Sandvik, avslutningstalar om hur öppen innovation kan hjälpa företag att ta fram nya idéer snabbare – idéer som skapar värde för företaget och kunderna. Moderator för dagen är Malin Rogström, utvecklingschef för Sandbacka Science Park. IT Forum 2017 kommer att invigas av Johan Färnstrand, Regiondirektör, Region Gävleborg.

" IT Forum är unikt. Under en heldag diskuterar vi hur företag inom industrin kan bli konkurrenskraftiga med hjälp av digitalisering. Passa på att prata med företagare som jobbar med digitalisering och lär dig mer om hur ditt företag kan ta första steget" säger Britta Haag, processledare på FindIT

För mer information:
Helen Söderlund, kommunikatör FindIT
helen.soderlund@findit-solutions.se
070-089 70 15
 
Om IT Forum
För elfte året i rad bjuder FindIT in sitt nätverk inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att dela erfarenheter, knyta nya kontakter och ta del av det senaste inom IT, automation, digitalisering och processindustri.

 
Om FindIT
FindITs fokus är digitalisering och industriell IT. Vi arbetar för att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Genom att koppla ihop akademi, näringsliv och offentlig sektor kring regionens styrkor inom traditionell basindustri och IT bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv.