Säkerhet i praktiken

Två seminarier med fokus på informationssäkerhet genomfördes den 19 mars. Det var bra uppslutning i både Borlänge och Sandviken. FindIT hade bjudit in föreläsaren Johan Thulin, säkerhetsarkitekt på SAAB Combitech, att berätta om hur företag kan skydda sig mot olaga intrång.

Att leva uppkopplade är naturligt för allt fler nuförtiden, vi förväntar oss till exmpel att kunna använda online-tjänster som e-brevlåda eller Facebook var vi än är. Samtidigt som detta såklart ger stora möjligheter att förenkla våra liv gör det även att säkerheten blir allt viktigare. Tänk på vilka risker du utsätter dig för när du kopplar upp dig mot ett öppet wifi-nätverk. Checklista: surfa på öppna nätverk>>

Att skydda sig mot hot på internet kan verka vara ett enormt arbete. Hoten kommer från många håll och i olika former. Ställ dig frågan: "Vilken information är det jag inte klarar mig utan, både som privatperson och företag?". Detta hjälper sig att fokusera ditt/ert informationsäkerhetsarbete.

Johan gav även sin syn på GDPR, samt koncepten ”Data Protection” och ”Privacy by design and default”- och förklarar hur dessa både skiljer sig och relaterar till traditionell Informationssäkerhet.

Efter föreläsningarna frågade vi vad deltagarna tyckte:

Vad var det som lockade dig att komma hit idag?
Deltagare 1: Rubriken "säkerhet i praktiken". Jag förväntade mig att få tips och information på hur vi kan förbättra vår IT-säkerhet på vårt företag.

Vad fick du med dig till din verksamhet från detta seminarium? Deltagare 1: Jag tog med mig detta om hur vi kan förbättra IT-flödet i vår verksamhet, börja tänka på hur vi kan göra för att skydda oss mot intrång. 

Deltagare 2: Första delen på föreläsningen fick mig att börja tänka på vad det är vi behöver skydda. Vilka tillgångar vi har och vilken information är det vår verksamhet inte klarar sig utan?

Vi på FindIT vill tacka alla deltagare som ställde frågor och till föreläsare Johan som gav oss intressanta föreläsningar.

 Johan Thulin, säkerhetsarkitekt SAAB Combitech.


Är ni redo för den nya dataskyddsförordningen?
Gör Verksamts GDPR-guide här>>