Digital säkerhet och AI: två heta ämnen under Almedalsveckan

Heta och relevanta ämnen för verksamheten lockade FindIT att besöka Almedalsveckan i Visby, Gotland. FindITs processledare Britta Haag var på plats för att lyssna på seminarier med fokus på nya digitala verktyg (bl.a. AI) och digital säkerhet, FindITs framtida fokusområden. Mellan den 2-4 juli var dagarna fyllda med möten, seminarier, nätverkande och diskussioner.
Almedalsveckan gav möjlighet att knyta kontakter till FindITs kluster. FindIT reste tillsammans med Sandbacka Science Park och träffade regeringsrepresentanter, akademier, finansiärer, branschorganisationer och besökte ett flertal företagsseminarier. FindIT fick möjlighet att möta nya människor, företag och organisationer som annars är svåra att nå.

En resa med fossilfria transporter
I en vätgasbil från Sandviken reste Sandbacka Science Park och FindIT till Visby och Almedalen. Väl på plats och med hållbarhet i fokus var cykel transportmedlet under Almedalsvistelsen. Bilen stod uppställd på utställningsplats i hamnen under dagarna.

Digital agenda
Första dagen i Visby inledde FindIT med ett besök till frukostseminariet ”Hej Digitalt!”. Där gjordes en sammanställning av söndagens seminarier och partiledartalen ur ett digitalt perspektiv. Digitalisering var på agendan och presentation av måndagens seminarier om digitalisering gjordes. Hela 500 seminarier under veckan berörde digitalisering och AI. Nästan en dubblering av antalet seminarier om digitalisering och AI från fjolårets Almedalsvecka. Av de seminarier FindIT besökte uppfattades AI och digital kompetensförsörjning som de stora frågorna kopplat till digitalisering.

Talare till IT-Forum och nya fokusområden
FindIT tog del av mycket intressanta seminarier med bra talare och hann att träffa och lyssna till flera av talarna som kommer att besöka IT-Forum 2018 i höst. Kontakter knöts med specialister inom FindITs framtida fokusområden. Nya samarbetspartners inom säkerhet, digital kompetensförsörjning och AI är ett resultat av FindITs medverkan under Almedalsveckan.

Rollspel i AI
Under ett seminarium om AI fick deltagarna medverka i ett spännande rollspel om olika dilemman, ta ställning samt diskutera enskilt och i grupp. Många kniviga frågor om etik, moral och integritet kopplat till AI gjorde diskussionerna intressanta och hur ställer vi dessa aspekter i relation till införandet av ny teknik?

Almedalsveckan möjliggör för effektiva möten
FindIT lyssnade på många intressanta seminarier av regeringsrepresentanter, akademier, finansiärer, branschorganisationer och företagsseminarier. Alla med olika och kompletterande prespektiv men med ett gemensamt fokus på digitalisering. Med många intryck, spännande erfarenheter, intressanta möten och nya kontakter lämnade FindTI och Sandbacka Science Park Almedalen. FindIT hade även möten med representater från regionen. Det visade sig att vara lättare att få till möten där än hemmavid. Almedalen är en vecka där alla medverkande är flexibla med tider, är på samma plats och har tid avsatt för dessa spontana möten. Sammanfattningsvis några mycket spännande dagar och Almedalsveckan har bekräftat att FindITs framtida fokusområden är mycket aktuella och viktiga: nya digitala verktyg och digital säkerhet.


Anna Douglas, Region Gävleborg och Kenneth Sjöholm, Sandbacka Science Park framför vätgasbilen vid avresa från Sandviken.

 Beata Wickbom ledde frukostseminarierna Hej Digitalt! varje morgon. Intressanta ämnen och denna morgon på ämnet Artificiell Intelligens (AI).

Paneldebatt på ämnet "Hur blir AI en tillväxtmotor". Värdar var Dagens Industri och CGI.

Hos Academic Work diskuterades vilka alternativ som måste till för att klara bl.a. den digitala kompetenshöjningen som är nödvändig för företagen.

Kungliga Tekniska Högskolan bjöd in till en diskussion kring hur akademin måste förändra sitt utbildningsutbud med bl.a. Bostads- och Digitaliseringsministern Peter Eriksson.  Ämnet för seminariet var "Genomgripande Digitalisering - enda vägen för framtidens utbildning".

Ishtar Touailat (t.h.), Tieto, berättar om ett samverkansprojekt där Tieto jobbar med inkubatorföretag med inriktning produkter och tjänster inom AI.