Triss i avtackning och ny processledare till FindIT

Från vänster i bild: Britta Haag, Peter Nordqvist och Lena Norrström.

Under den senaste månaden har FindIT letat efter nya medarbetare. Anledningen till detta är att Britta, Peter och Lena kommer att sluta hos FindIT. Britta går i pension och de övriga går vidare mot nya utmaningar. Den 1 januari tar Sara Edin över rollen som processledare.

FindITs processledare Britta Haag går i pension
Britta Haag har arbetat som processledare för FindIT sedan den 1 juni 2013. Brittas uppgift på FindIT har i huvudsak varit att ansvara för verksamheten och kontakterna med finansiärerna. Britta har även jobbat som projektledare för olika delprojekt som genomförts under tiden. Under perioden har FindIT jobbat med att bygga upp en projektportfölj. Förutom EU-finansierade projekt har verksamheten arbetat med projekt finansierade av Vinnova och Tillväxtverket nationellt. Alla projekt har varit samverkansprojekt, med näringslivet både kravställare och leverantörer och akademi varit delaktiga. IT och digitalisering har varit den röda tråden i verksamheten. FindITs nätverk består idag av ca 400 företag och runt 1000 kontaktpersoner. Det är tisdag den 12 december som Britta gör sin sista arbetsdag.
– Det har varit en mycket spännande tid och jag har verkligen fått vara med om en mycket spännande utveckling inom industriell IT, såsom exempelvis Gamification, VR, AR, AI som jag haft förmånen att få vara med om att introducera för företagen i FindITs nätverk.

Peter Nordqvist går med i FindITs nätverket med nytt företag
Nästan lika länge som Britta har FindITs IT-projektledare Peter arbetat för FindIT. I augusti 2014 anställdes Peter och hade som uppdrag att inventera Gävle-Dala regionens IT-företag. Uppdraget syftade till att lära känna IT-leverantörernas förutsättningar, problem, styrkor, framtidsplaner mm. Ett annat viktigt syfta var att bygga relationer. Peter kommer att fortsätta finnas hos FindIT – men nu som medlem i nätverket. Peter kommer i slutet av december att bli egenföretagare och gå från IT till finans. I fortsättningen hittar ni Peter som ägare av Slakmota Finans.
– Det har varit en otroligt rolig och utvecklande tid så det är verkligen med blandade känslor jag nu går vidare, säger Peter.

Lena Norrström släpper inte taget om FindIT helt
Lena Norrström anställdes för att arbeta med kommunikation och projekt på deltid. Under det gångna året har Lena haft en fot inom industriell IT hos FindIT och en fot hos IUC Dalarna. Vid årsskiftet går Lena upp i arbetstimmar hos sin andra arbetsgivare IUC. Lena hävdar själv att hon behöver öva på att bli pensionär, det vill säga att ”endast” arbeta 80 %. Den erfarna projektkommunikatören kommer dock att finnas i närheten av FindIT framöver, i fortsättningen kommer IUC Dalarna och FindIT att dela kontor i Borlänge.
– Jag anställdes som en senior kommunikatör, men gissa om jag lärt mig massor. Att få jobba med Jenny, som är nyutbildad, har gett mig massor. Så klart har jag lärt mig av resten av gänget också, då IT är ett nytt område för mig, säger Lena.
 
Ny-gamla roller på FindIT
Britta Haags efterträdare är Sara Edin som från och med den 1 januari 2019 tar över rollen som processledare för FindIT. Sara är tidigare anställd sedan ett år tillbaka hos FindIT och byter roll från projektledare till processledare. Jenny Korhonen fortsätter som kommunikations- och eventansvarig och Dan Magnusson arbetar vidare som projektledare. Fortsättningsvis kommer Sara, Jenny och Dan vara kontaktpersonerna hos FindIT. Förhoppningsvis är vi inte långt ifrån att få presentera nya medarbetare som kommer att förstärka verksamheten.
 
Tack Britta, Peter och Lena för denna tid. Hoppas vi ses i andra sammanhang framöver.


Sara Edin
Processledare (fr. 1/1 2019)

E-post: sara.edin@findit-solutions.se
Telefon: 070 - 952 85 85


Jenny Korhonen
Kommunikations- och eventansvarig

E-post: jenny.korhonen@findit-solutions.se
Telefon: 070 - 642 41 11


Dan Magnusson
Projektledare

E-post: dan.magnusson@findit-solutions.se
Telefon: 072 - 880 53 37