FindIT beviljas finansiering från Vinnova: Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet


FindIT beviljades den 14 maj 2019 finansiering för förberedelseprojektet Gamifierad metod för normkreativ rekrytering. Målet är att genomföra en förstudie för att hitta nya koncept för digital, jämställd och jämlik rekrytering genom användning av gamificationmetoder. Projektet kommer att pågå under september till december 2019 med en budget på 318 000 kronor. Sandvikens Kommun är projektägare och FindIT kommer att driva det tillsammans med Chozen och RISE genom Fiber Optic Valley.

Förberedelseprojektet som utmanar normer och strukturer
FindIT är en projektbaserad verksamhet på Sandbacka Science Park som arbetar för att stärka forskning, digital utveckling och innovation i region Gävleborg och Dalarna. I mars 2019 skickade FindIT in en projektansökan till Vinnovas utlysning Innovationer för ökad jämställdhet och jämlikhet med ambitionen att utmana befintliga sätt att rekrytera.
 – Informella rekryteringsprocesser och att anställas via nätverkskontakter är en utmanande situation för personer utan personliga nätverk. Under 2018 anställde mer än hälften av Sveriges företag via informella rekryteringsprocesser. De här processerna löper risk att skapa homogena arbetsgrupper. Det försvårar arbetet med att nå ut till nya segment på arbetsmarknaden. I formella rekryteringsprocesser skyddas personer allt mer av diskrimineringsgrunderna. Det finns potential i att utmana och förändra befintliga sätt att rekrytera hos små och medelstora företag som nödvändigtvis inte har en personalavdelning eller möjlighet att anlita en rekryterare, säger Sara Edin, processledare på FindIT.
Gamifierad metod för normkreativ rekrytering

Genom interaktiva metoder kommer projektet att utforska möjligheterna med en ”spelifierad” och normkreativ rekryteringsprocess. Projektarbetet kommer att innehålla intervjuer och workshops med små och medelstora företag och arbetssökande/arbetstagare, som är projektets behovsägare och slutanvändare.
 – Dessa metoder kommer att användas för att synliggöra undermedvetna/medvetna val vid rekrytering av ny arbetskraft och synliggöra problematiken på ett tydligt och transparent sätt. Till vår hjälp tar vi de som har erfarenhet av gamification, olika kompetensförsörjare och kopplar ihop dem med målgruppen, små och medelstora företag samt de som har de nya tekniska lösningarna för digital rekrytering. Ambitionen är att FindIT går vidare med resultaten från förberedelseprojektet i ett mer omfattande innovationsprojekt, säger Sandro Wijker, projektledare.

För mer information kontakta: Sandro Wijker, projektledare, 070 – 089 96 59.

FindIT (Forum for Industrial IT-Solutions) fungerar som en regional resurs för att koppla ihop aktörer i industrins värdekedja. FindIT har sin bas på Sandbacka Science Park i Sandviken, finns representerade och har kontor på Dalarna Science Park i Borlänge och verkar i Gävleborg/Dalarna.