Inventering pågårInventering pågår

FindIT har tidigare genomfört en inventering av IT-mognaden hos regionens små- och medelstora tillverkande företag och nu är det IT-leverantörerna som ska kartläggas. Detta för att FindIT ska jobba med relevanta frågor och hitta de kopplingar och samarbeten som leder fram till de bästa lösningarna.  
 
Peter Nordqvist, FindIT, leder inventeringen och har intervjuat några av företagen i FindITs nätverk redan. Förra veckan träffade vi Helena Klingström Lundberg, VD för Hariett AB. Hariett har kunder i alla branscher och erbjuder informations och utbildningstjänster med fokus på e-learning och utveckling av (informations)appar. De arbetar också med Officeutveckling (Excel ofta kopplat till databaser) samt plattformstjänster bland annat i form av LMS (Learning Management System).Idag är de sex anställda och kompetenser som finns inom företaget är allt från systemutvecklare till designer och interaktionsdesigner.
 
Därför är Hariett med i inventeringen
— Vi tror och hoppas att detta kan leda till att vi får mer nytta av FindIT som nätverk i framtiden. Att kartläggningen ger oss en chans att synas och bidra med våra tjänster där de behövs, säger Helena. 

Intervjun ger också FindIT tillfälle att få ta del av konkreta exempel på vad företaget jobbar med och har åstadkommit.
 — Utöver att vi får mycket god kännedom om företagets tjänster, kompetenser och utmaningar som vi kan sätta in i det stora sammanhanget, ger mötet och intervjutillfället oss en djupare kunskap om just det företaget som vi sedan har med oss i övriga arbetet inom FindIt. Det gör oss bättre på att koppla rätt företag och kompetenser tillvarandra, säger Peter. 

I Harietts fall är vi imponerade över deras samarbete med Sandvik Coromant där de har tagit fram en app som uppmärksammades vid Adobes DPS Tour, Mobile Platform Orientation Event i Stockholm. Där var de i gott sällskap med appar från exemplevis BMW och Airbus. Bra jobbat säger vi!
 
Vi tackar Helena för att de tog sig tid att vara med på inventeringen. Vill ni veta mer om Hariett går det bra att kontakta Helena Klingström Lundberg:  076-026 65 51, helena@hariett.se


För mer information och anmäla intresse att vara med i inventeringen.
Peter Nordqvist, FindIT, peter.nordqvist@findit-solutions.se eller 026-24 16 68