PROGRAM

Tre olika spår att välja på under dagen
Läs mer »

TALARE

Bekanta dig med våra proffsiga talare
Läs mer »

UTSTÄLLARE

Håll koll på branschen och
besök årets utställare

Läs mer »

DELTAGARE

Vilka kommer och vem vill du nätverka med?
Läs mer »

PROGRAM


Dagen inleds med frukostföreläsning för den som är
vetgirig och morgonpigg. Rubriken för årets IT-Forum är
Nya sätt att göra affärer i en digitaliserad värld.  

Efter frukostföreläsningen följer en heldag av inspirerande
föreläsningar, gemensam lunch och nätverkande. 
Vi har två gemensamma föreläsningar och sedan
ett gediget program i tre valfria föreläsningsspår:

1. INDUSTRINS NYA DIGITALA VERKTYG
​2. RESURS- OCH KOMPETENSFÖRSÖRJNING
​3. DIGITAL SÄKERHET OCH DIGITALA INNOVATIONER


LÅTER DET INTRESSANT?
ANMÄL DIG HÄR

Anmälan till frukostföreläsningen görs i samma anmälan som till IT-Forum.

FRUKOST­FÖRELÄSNING

ENTRÉN SANDBACKA PARK

​07:30 - 08:10

REGISTRERING FÖR DIG SOM KOMMER PÅ FRUKOSTFÖRELÄSNING
Ladda upp med en god frukost och en intressant och mycket aktuell föreläsning
FUTURUM

​08:10 - 08:50

DIGITALA TVILLINGAR OCH KONSTEN ATT FLYTTA EN STAD 
Hur kan vi flytta en stad med hjälp av hologramteknik? Det kommer du att få reda på när du besöker Robert Ylitalos frukostföreläsning.

Robert Ylitalo,CGI

IT-FORUM 2018
NYA SÄTT ATT GÖRA AFFÄRER I EN DIGITALISERAD VÄRLD

GEMENSAM INLEDNING
ENTRÉN
​08:15 - 09:00
REGISTRERING OCH KAFFE
Välkommen till en dag på Sandbacka Park där FindIT och våra deltagande partners hoppas att du ska få många intressanta möten, nyheter och inspiration.
STORA SCENEN
09:00 - 09:20

VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 2018!
Moderator Malin Rogström, utvecklingschef på Sandbacka Science Park, inviger IT-Forum tillsammans med Gävleborgs landshövding Per Bill.
STORA SCENEN
09:20 - 10:10

FRAMTIDEN ÄR INTE SCIENCE FICTION - DEN ÄR REDAN HÄR!
Robotar med empati, social kompetens och en bra mycket högre intelligens än människans? Det låter kanske läskigt, men enligt robotutvecklaren Fredrik Löfgren är det både realistiskt och en positiv utveckling! Fredrik Löfgren berättar hur långt människan redan har kommit med robotiken och målar upp en bild av hur framtidens stora robotisering kommer att te sig.

​Fredrik tar med dig på en resa från stenåldern till framtiden; hur tekniken har ändrats och hur har det påverkat människan och arbetsmarknaden. Vad kommer hända de kommande 20 åren? Vilka branscher kommer robotiseras? Och kommer framtidens robotar att kunna göra andra saker än de rent praktiska?

Fredrik Löfgren och roboten David, Linköpings Universitet
DU VÄLJER SPÅR: FÖRELÄSNINGSSPÅR 1

INDUSTRINS NYA DIGITALA VERKTYG

FUTURUM

​​10:20 - 10:45

5G OCH IOT (INTERNET OF THINGS) FÖR ATT DRIVA DIGITALISERING
Med den nya mobilutvecklingen runt 5G så kommer Ericsson att presentera vilka möjligheter det finns för tillverkande industrier. Ericsson utvecklar lösningar och skapar ecosystem som kan driva på utvecklingen av digitaliseringen för företag. Kombinationen av 5G och industri 4.0 kommer att hjälpa tillverkande industri att bibehålla konkurrenskraft. Sverige och Tyskland är de marknader där Ericsson förväntar sig att 5G och Industri 4.0 kommer hälpa till med att snabba på införande av digitalisering för industrin.

Stig Persson, Ericsson
FUTURUM

10:45 - 11:10

TRÅDLÖS TEKNIK SOM MÖJLIGGÖRARE FÖR INDUSTRINS DIGITALISERING - ETT ANVÄNDARPERSPEKTIV
Industrins nya digitala verktyg skapar nya möjligheter till teknikutveckling, hållbar produktion och effektivt underhåll. Det i sin tur medför ökade krav på informationsflöde så som fler mätpunkter från industriella processer,  snabbare dataöverföring för visualisering och samtidigt hög tillförlitlighet. Vid Högskolan i Gävle bedrivs ett forskningsprojekt som studerar hur dessa krav kan uppfyllas med trådlös teknik i syfte att ge förutsättningar till regionens små och medelstora företag att vara proaktiva i sin teknikutveckling och sina tekniska val.

Niclas Björsell, Högskolan i Gävle
MÖTESTORGET

11:10 - 11:30

PAUS 

Kaffe och mingel bland utställarna

FUTURUM

​11:30 - 11:55

AI - PROCESSOPERATÖRENS NYA RÅDGIVARE? 
Ett pedagogiskt pass där vi avmystifierar artificiell intelligens (AI). Därefter är vi redo titta på ett pågående forskningsprojekt hos BillerudKorsnäs. Målet är att hitta användningsområden för dagens mest avancerande och djupgående AI på pappersbruket Korsnäs i Gävle. Vad har projektet hittat och hur kan vi andra ta del av projektets lärdomar?

Sara Edin, FindIT/Deep Process Learning
FUTURUM

11:55 - 12:20

HUR KAN AI ANVÄNDAS SOM ETT VERKTYG FÖR EN ORGANISATIONS STATUS LEDARSKAP?
Under Cecilia Hyréns föreläsning kommer hon att prata om hur man med hjälp av Artificiell Intelligens (AI) kan få nya insikter om en organisations status och hur man genom att involvera hela organisationen kan nå nästa nivå av ledarskap. Cecilia belyser även hur det, genom teknikutvecklingen/digitaliseringen, är möjligt att stärka och förädla mjuka värden till ökad innovationskraft, välmående och effektivitet.

Cecilia Hyrén, Prindit/RISE SICS
STORA SCEN

12:20 - 13:30

LUNCH OCH MINGEL 

Lunch och mingel bland utställarna

FUTURUM

13:30 - 13:55

EN REALITY CHECK - HAR DU KOLL PÅ HUR VR&AR FÖRÄNDRAR VERKLIGHETEN?
Elin Sjöström berättar om hur Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) fungerar, vilken nytta tekniken möjliggör idag och i framtiden. Ta del av inspirationscase och konkreta exempel på hur du kan förstärka verkligheten i din vardag och i ditt arbete.

Elin Sjöström, Teamledare byBrick Interface
FUTURUM

13:55 - 14:20

HUR KAN VI BLI SMARTARE MED AI OCH FÖRUTSÄGANDE ANALYSER?
​Joakim Åström talar om hur det går att skapa hållbarhet, optimera resursutnyttjande, få maskiner att laga sig själva och inte haverera - ge ökad säkerhet. Förutsäga framtiden med AI - kan vi det?

Joakim Åström, Microsoft

DU VÄLJER SPÅR: FÖRELÄSNINGSSPÅR 2

KOMPETENS-  OCH RESURSFÖRSÖRJNING

OMEGA

10:20 - 10:45

FRAMTIDENS KOMPETENSFÖRSÖRJNING
​2047 Science Center är en kunskapsarena inom naturvetenskap, teknik och matematik. "2047" är en resurs för skolans alla årskurser och fungerar som ett nav mellan skola, akademi och näringsliv. Lena Lagestam berättar om verksamheten och hur "2047" visar vägen till utbildning och arbete inom naturvetenskap och teknik. Detta i nära samarbete med högre utbildningar och näringsliv.

​Lena Lagestam, 2047 Science Center
OMEGA

10:45 - 11:10

SMART INTEGRATION: HUR HITTAR FÖRETAG RÄTT KOMPETENS?
Farhad Nekouei berättar om projektet Smart Integration där han hjälper företag att hitta de kompetenser de behöver. Matchningen företag - kompetens, är lättare att göra för den som vet behoven och känner båda parter.

Farhad Nekouei, IUC Dalarna

MÖTESTORGET

11:10 - 11:30

PAUS

Kaffe och mingel bland utställarna

OMEGA

11:30 - 12:20

DIGITAL FRAMGÅNG MED ÖKAD JÄMSTÄLLDHET
Den genomgripande digitalisering som pågår har förflyttat IT till en av de viktigaste motorerna för ekonomisk tillväxt. Många studier visar att företag som är digitalt mogna både växer snabbare och är mer lönsamma. Därför är det växande kompetensbehovet både akut och strukturellt. Pär Fors kommer bland annat att prata om de åtgärder som han ser är nödvändiga för ett fortsatt framgångsrikt digitalt Sverige. Och om hur man kan stärka sin konkurrenskraft genom jämställdhet som en självklarthet.

Pär Fors, CGI/Womentor
STORA SCENEN

12:20 - 13:30

LUNCH OCH MINGEL

Lunch och mingel bland utställarna

OMEGA

13:30 - 13:55

ATT BEVARA KOMPETENS MED VÄRDERINGSSTYRT ARBETE 
Hur viktigt är det att ha tydliga värderingar i ett företag eller en organisation? För den nya generationen som kliver in på arbetsmarknaden kan detta vara avgörande. Förändringar på en arbetsplats kan vara en drivkraft för vissa men skrämmande för andra – hur gör vi då för att skapa en process som gör alla trygga? Detta får du reda på om du besöker Alicia Espinosas föreläsning.

Alicia Espinosa, Aliciaakademin
OMEGA

13:55 - 14:20

HÅLLBAR KOMPETENSFÖRSÖRJNING 
Bäst personal vinner. Men när kompetensförsörjning utgör branschens största utmaning, hur ska man då nå sina mål? När alla söker samma kompetenser, hur bygger man då sitt företag? Academic Work har via sitt systerbolag Academy hjälpt över 300 företag att rekrytera bristkompetenser och samtidigt gjort det möjligt för nya personer att komma till branschen. Martin berättar hur detta går till.

Martin Persson, Academic Work

DU VÄLJER SPÅR: FÖRELÄSNINGSSPÅR 3

DIGITAL SÄKERHET OCH DIGITALA INNOVATIONER

SIGMA

10:20 - 10:45

FRÅN GOLVET TILL MOLNET - SÄKER KOMMUNIKATION MED IOT (INTERNET OF THINGS)
Nu när mätdata, som genereras av sensorer och brytare, lämnar golvet och ska transporteras till molnet eller annan samlingsyta krävs det ett omtag på säkerheten. Hundratusentals enheter och dess kommunikation ligger helt öppet för världen. Kom och få de senaste tipsen och allmänt goda råd för att arbeta med IOT på ett säkrare sätt.

Joel Reyier, Sogeti
Maria Rosendahl
SIGMA

10:45 - 11:10

IT-SÄKERHET I PRAKTIKEN
Digitalisering medför många fördelar och nya möjligheter. Men ju mer vi digitaliserar, desto mer sårbara blir vi. Vad är riskerna? Behöver IT-säkerhet betyda stora kostnader, tekniskt krångel och begränsningar? Vad är cyberhygien? Är krångliga lösenord säkra? Vad innebär tvåfaktorautentisering? Vad kan jag göra redan idag för högre cybersäkerhet?

Eliza Öberg, Expisoft
Maria Rosendahl
MÖTESTORGET

11:10 - 11:30

PAUS 

Kaffe och mingel bland utställarna

SIGMA

11:30 - 12:20

VAD BEHÖVER VI EGENTLIGEN SKYDDA OSS MOT OCH HUR GÖR MAN?
Säkerhet, eller Cyber Security som det kallas nuförtiden är på allas läppar och många har nog en känsla av att de borde göra mer. Samtidigt kan vara lite svårt att komma igång och området kan både kännas både överväldigande och svårgripbart. Hur vet man t.ex. vart man ska man börja, vad skall man behöva skydda sig mot eller om man får ut önskad effekt av sitt arbete? Johan Thulin kommer börja med att beskriva de hot vi står inför genom att ge lite konkreta exempel från attacker i närtid och samtidigt förklara varför Cyber Security bara kommer bli viktigare och viktigare. Avslutningsvis får ni förslag på hur man kan arbeta med området för att detta ska kunna vara så effektivt som möjligt för att möta just era behov och hur man kontinuerligt kan utvärdera sina resultat.

Johan Thulin, Combitech
STORA SCENEN

12:20 - 13:30

LUNCH OCH MINGEL

Lunch och mingel bland utställarna

SIGMA

13:30 - 13:55

ÄR DEN DIGITALA TVILLINGEN VIKTIGARE ÄN VERKLIGHETEN?
Vad är egentligen en digital tvilling? Det är en frågeställning som kommer att inleda Urban Johanssons föredrag på IT-Forum. Under föredraget kommer du att få reda på mer om simulering och i olika nivåer inom industrin samt få konkreta exempel på digitala tvillingar. Vill du veta hur framtiden kommer att se ut inom det här ämnet? Välkommen att lyssna på Urbans föredrag.

Urban Johansson, Summ Systems
SIGMA

13:55 - 14:20

DIGITAL TWIN - SMART CITY, LOGISTICS AND ENERGY
A presentation about the future direction of Digital Twins and the Digital Universe! How will Digital Twins reflect reality on a wider basis, how will they improve sustainability and innovation and how will we interact with them - all will be revealed...

Steve Brown, Altran

AVSLUTNING AV IT-FORUM 2018

GEMENSAM AVSLUTNING MED FÖRELÄSNING & FIKA
STORA SCENEN

14:50 - 15:10

MODERATOR
Moderator Malin Rogström sammanfattar de olika föreläsningsspåren.


STORA SCENEN

15:10 - 16:00

KONSTEN ATT DIGITALISERA PRODUKTION
Stefan Frölander har sedan i april jobbat som chef för den digitala transformationen av globala produktionen på Sandvik Coromant (Head of Digital Production Transformation). Hur gör man det? Vilka krav ställer det på ledning och andra beslutsfattare, medarbetare, underleverantörer och investeringsbudget? Under föredraget berättar Stefan hur han tar sig an uppdraget och delar med sig av erfarenheter, tips och oväntade utmaningar.

Stefan Frölander, Sandvik Coromant
STORA SCENEN

16:00 - 16:20

SAMMANFATTNING OCH PRISUTDELNING
Tillsammans med moderator sammanfattar och knyter vi ihop dagen. Dessutom delar vi ut pris till årets nätverkare i FindITs nätverk.


FÖR MER INFORMATION

Kontakta oss på FindIT
026 - 24 02 91

info@findit-solutions.com

FINANSIÄRER

HUVUDPARTNER IT-FORUM 2018