Framtidens affärsutveckling och innovation skapas när ny teknik, design och kommunikation möts


ISNET forskargrupp vid Högskolan i Gävle och HiQ International AB bjuder in till en workshop

Hur kan företag dra nytta av det nya
som sker?

Kanske upplever vi – här och nu – den största förändringen sedan den industriella revolutionen. Den svenska industrin har varit
automatiserad i många år. Digitalisering handlar om något annat, nämligen förmågan att använda insamlad data till något mer än
att enbart minska produktionskostnader.


Plötsligt börjar våra saker få liv! I vår allt mer uppkopplade värld börjar saker vi har omkring oss att kommunicera. Uppkopplade,
intelligenta prylar, interaktiva butiksupplevelser, självkörande bilar, smartare produkter, fabriker, hem, fastigheter och städer kommer
förenkla och förbättra vår vardag. Dessutom så medför denna utveckling möjligheter till en mer hållbar utveckling, cirkulär ekonomi.
Digitalisering, mobilitet och “Internet of Things” påverkar företags affärsutveckling och affärsmodeller. Därmed skapar digitalisering
nya affärsmöjligheter, nya sätt att marknadsföra produkter och tjänster, nya sätt att leda och organisera företag samt
nya möjligheter till lukrativa samarbeten.

WORKSHOPENS UPPLÄGG

Under workshopen kommer HiQ International AB att:
  •  Formulera frågeställningar och diskussionspunkter att ”workshoppa” kring.
  • Hålla en klarsynt och inspirerande föreläsning kring den snabba utveckling vi lever i – där helt nya affärsmodeller och användarbeteenden ständigt skapas – där det krävs nya strategier och affärsmodeller för att skapa lojala kundeoch nöjda medarbetare.
  • Ge exempel från några av sina kunder såsom: Swish, Volvo Cars, Electrolux, SKF, Specma, JAS 39 Gripen Simulatorn,och Toyota Material Handling om hur den uppkopplade världenhar påverkat dessa företag och deras framtida strategier.

Efter genomförd workshop ska deltagarna
ha tillägnat sig kunskap om:

1. Hur digitalisering, mobilitet och ”Internet of Things” påverkar
industriföretags affärsutveckling och affärsmodeller.
2. Vad som krävs av organisationer för att skapa digital innovation,
möjligheter till ny produktutveckling och vilka de största hindren
är för att skapa digitalt värde i industriföretag.
HiQ International AB är ett stort nordiskt IT- och managementkonsultbolag
specialiserat på kommunikation, mjukvaruutveckling.
 

Information och anmälan

När:Tisdag 4 april 2017 • kl. 12.00 – 17.00
Var: Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9, Gävle
Workshopen börjar med lunch.
Anmälan: Anmälan senast den 29 mars 2017 till Sonny Jakobsson,  sonny.jakobsson@hig.se


Om projektet ISNET
Innovativa Strategiska Nätverk (ISNET) i alltmer digitaliserad tillverkningsindustri
drivs av Högskolan i Gävle och medfinansieras av Sandvik AB och
Cibes Lift Group för att studera hur företagen hanterar utmaningar och kritiska
faktorer när värden alltmer skapas i interaktiva innovationsprocesser.