Styrgruppsmöte FindIT


Styrgruppsmöte  

FindITs styrgrupp träffas för ett sista möte inför sommaren. 
Agenda och inbjudan skickas till deltagarna. 

Frågor?
Kontakta Britta Haag, 026-24 17 57