Industrins nya verktyg

Välkommen till en intressant eftermiddag med presentationer om industrins nya digitala verktyg. FindIT bjuder in till en halvdag där företag kommer att presentera konkreta industri-case. Låt dig inspireras att utveckla din verksamhet med hjälp av digitala verktyg.

Teknikerna som presenteras är Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), Artificiell Intelligens (AI) och Gamification. Inför varje föreläsning kommer vi att få veta mer om de olika teknikerna följt av att företagen själva visar upp hur de använder teknikerna i sina verksamheter.

Med nya digitala verktyg kan ditt företag:
- Öka företagets tillgänglighet och effektivitet
- Få kortare ledtider och öka flexibiliteten
- Optimera produktionen
- Öka säkerheten


FÖRELÄSARE
Nedan presenteras några av de företag som kommer att besöka Industrins Nya Verktyg och presentera industri-case. Inför varje föreläsning kommer samtliga föreläsare att berätta om vad teknikerna Artificiell Intelligens (AI), Augmented Reality (AR), Virtual Reality (VR) och Gamification för att sedan presentera hur de arbetat med de nya (digitala) verktygen.
Tension Graphics
De kommer att presentera Gamification och berätta om sitt projekt för OS i Korea. Inför OS arbetade de med den senaste teknologin och detta kommer att vara ett av de industri-case som kommer att presenteras under dagen.

byBrick
"En Reality Check - Har du koll på hur VR & AR förändrar verkligheten" är rubriken för byBick Interface föreläsning. Elin Sjöström, teamledare VR&AR, kommer att berätta om hur Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR) fungerar, vilken nytta tekniken möjliggör idag och i framtiden samt presentera inspirationscase och ge konkreta exempel för hur du kan förstärka verkligheten i din vardag och i ditt arbete.

Teorem
Företaget Teorem kommer att inleda föreläsningen med att prata allmänt om Artificiell Intelligens och om vad det är. Vidare kommer de att presentera ett verkligt industricase. Teorem arbetar med bilden av att produkter och lösningar inom artificiell intelligens kommer skapa en synergi i samhället som leder till att människans hälsa och välmående förbättras. Teorem samarbetar med forskare inom området. Deras vision av framtiden innefattar konsekvenserna av hur dagens digitala lösningar görs om till framtidens automatiserade lösningar.FindIT hälsar dig välkommen!

 

INFORMATION OCH ANMÄLAN

När: Torsdag 3 maj
Tid: 13:00 - 16:00
Var: Teknikdalen, Borlänge
Pris: Kostnadsfritt
Anmäl dig senast 27/4 till
info@findit-solutions.se


Frågor? Kontakta Lena Norrström, FindIT
Telefon: 070 - 287 72 24
Epost: lena.norrstrom@sandviken.se

Inbjudan i PDF-format

Datum: 3 maj