KickStart Digitalisering - återträff för kickstart-företag

KickStart välkomnar dig som medverkat i KickStart Digitalisering till en återträff

Vi bjuder in dig som medverkat i KickStart Digitalisering till en återträff med en inspirationsföreläsning och workshop samt ges du möjlighet att nätverka med andra företag. Ämnet för inspirationsträffen:

Vi står inför en digital transformation - något som innebär stora förändringar

För att lyckas krävs en flexibel organisation, en organisation som har förmågan för förändring och innovation

Vad skapar en organisation som har förmågan för förändring och innovation?

Innovation ses i dag som nyckeln för att överleva den allt snabbare takten av förnyelse och hårdnande global konkurrens.

• Men vilka är egentligen förutsättningarna för innovation?
• Vilka faktorer stärker och vilka hämmar en organisations innovationsförmåga?
• Vilka är de största utmaningarna vi stå inför och hur kan vi hantera dessa?

Välkomna till en workshop ledd av Anders Wikström och Cecilia Hyrén från RISE SICS Västerås. De kommer att diskutera de faktorer som forskningen visar stärker respektive hämmar förutsättningarna för innovation. Workshopen kommer även belysa hur man genom att anamma ett digitalt ledarskap kan utveckla sin organisations innovativa förmåga samt koppla det till den svenska standarden för innovationsledning.

Cecilia Hyrén och Anders Wikström från RISE SICS Västerås
  
INFORMATION OCH ANMÄLAN

När: Onsdag 16 maj
Tid: 13:00 - 16:30
Var: Tension, Trotzgatan 29 i Falun
Pris: Kostnadsfritt

Anmäl dig senast 4/5 till
info@findit-solutions.se
Vänligen uppge e-post-adress, namn, företag och specialkost. Vi bjuder på eftermiddagsfika.
Vid övriga frågor kontakta:
per.engdahl@findit-solutions.se /
070 - 823 43 41
Datum: 16 maj