Kickstart Digitalisering Falun

Lego, plus-plus, dataspel och inspirerande konst möter besökare på Tension i Falun. Den här morgonen yrde snön utanför fönstret när tio kickstartare slog sig ned med en kopp kaffe och börjar prata digitalisering. FindIT stod som värd och hade bjudit in sitt nätverk i Dalarna.
 
Summering av Kickstart Digitalisering i Falun - del 1/2

Linda från Tak och Bygg i Falun var på plats, liksom Sören från Simson Power Tools, Sofia från Momentum Software och Anna från Rättviks trappfabrik. De har alla kommit olika långt på sin digitaliseringsresa, men nyfikenheten och viljan att lära sig mer är gemensam för dem alla.

– Det händer massor av saker i företagen och alla har kommit olika långt. Det vi vill åstadkomma med Kickstarterna är att få upp ögonen för möjligheterna och börja använda den. Utmaningen idag är inte tekniken. Den finns där, berättade Ola Wallberg från Fiber Optic Valley, som ledde denna dag tillsammans med Peter Nordqvist och Per Engdahl från FindIT.

Kickstart digitalisering är uppdelat i tre tillfällen. Den första dagen är inspiration och diskussioner. De övriga två dagarna tittar företagen på konkreta behov i sina verksamheter och vilka möjligheter som finns att lösa dem med hjälp av digitalisering.

– Historiskt har verksamheten varit i händerna på IT-teknikerna och vi har anpassat oss efter den teknik som finns. Idag är det verksamheten som beskriver behoven och IT-teknikerna löser det med teknik. Man måste komma ihåg att digitalisering är större än IT. Det är en verksamhets-, affärsutvecklings- och ledningsfråga, konstaterade Peter.

Insikten att tekniken ger oanade möjligheter är både inspirerande och skrämmande. Det blir svårt att veta var man ska börja. Syftet med kick-start digitalisering är att göra det begripligt och konkret. Diskussionerna under dagen blev också alltmer handfasta och riktade mot den egna verksamheten.

– Tänk om man kunde sätta sensorer i trapporna som vi levererar. Då kunde vi kontakta kunden när det knarrar för mycket någonstans och erbjuda oss att komma ut och fixa problemet, funderade Anna. Problemet är kanske att kunderna kanske tycker att man vet för mycket om dem, funderade hon vidare.

Integritetsfrågan diskuterades flitigt under dagen. Att hålla koll på var alla anställda i en fabrik befinner sig är exempelvis värdefullt ur säkerhetssynpunkt, men få vill vara kontrollerade. Detsamma gäller inom åldringsvården, där man med hjälp av positioneringsteknik enkelt skulle kunna agera när någon ramlat, men frågan är var gränsen för integritet ska dras.

Visst är frågan viktig, men Ola uppmanade gruppen att inte tänka så mycket på hinder, utan att sänka ribban och börja någonstans. Han menade att vi måste våga testa för att få igång tanken. Resten kommer av sig själv i form av nya samarbeten, nya affärsmodeller, nya tjänster och produkter.

Gruppen växlade mellan föreläsningar och grupparbeten under inspirationsdagen. Tension visade också upp sitt imponerande hus där elever från högskolan samsas med olika företag, konferenser och spelutveckling. Just nu är det fullt fokus på att ta fram en avancerade app för OS i Korea 2018. De bygger på den app som Tension tog fram för skid-VM i Falun 2015.
 

Bakgrund till kick-start digitalisering

Digitaliseringen sveper över världen och förvandlar allt som kommer i dess väg – vårt sätt att arbeta, vårt sätt att göra affärer, vårt sätt att leva. Någonstans i mitten av 2016 satte sig IF Metall och Teknikföretagen ned och började diskutera hur de skulle kunna hjälpa sina medlemmar att dra nytta av denna digitalisering. Man startade tio kick-start-piloter runt om i Sverige för att se om konceptet höll. Det gjorde det! Just nu pågår nästa våg, när 1000 företag ska få chansen att påbörja sin digitaliseringsresa. Industrin och industrinära tjänster är målgruppen.

Vill du veta mer om Kickstart digitalisering? Här kan du läsa mer!