Summering Kickstart i Falun - del 2

Summering av Kickstart Digitalisering i Falun - del 2/2

Linda från Takab i Falun, Sofia från Momentum Software och Anna från Rättviks trappfabrik träffades för att genomföra det sista passet i Kickstart digitalisering. Under sista passet så presenterade alla sin ”hemläxa” som innehöll det man praktiskt börjat jobba med på företagen. 

Vad?
Kickstart digitalisering är uppdelat i tre tillfällen under tre veckor. Den första dagen är inspiration och diskussioner. De övriga två halvdagarna tittar företagen på konkreta behov i sina verksamheter och vilka möjligheter som finns att lösa dem med hjälp av digitalisering. Ola från Fiber Optic Valley, Peter och Per från FindIT gav värdefull feedback på de idéer som kommit fram under perioden kickstart pågått. 

Vad tyckte deltagarna?
Vid frågan om vad som varit bra eller mindre bra med kickstart digitalisering så svarar Anna från Trappfabriken att ”det så synd att vi inte är fler företag som är med, de vet inte vad de går miste om”. ”Dessa träffar vore en perfekt uppstart för att sedan kanske driva gemensamma projekt, fortsätter Anna, genom att delta i kickstart så öppnar man upp och känner sig inspirerad att ta nästa steg.”

Medarbetare från Takab tycker att ”vi har byggt bryggor och fått andra ingångar att ta med oss från andra branscher än vår egen”.

Alla är överens om att dessa tillfällen gett viktig input i deras digitaliseringsresa och tycker att det vore värdefullt att få träffa fler företag som genomgått processen. Trots så olika branscher så har alla liknande utmaningar.

Ola avslutar med några ord på vägen: 
”Ska jag lägga energi på att göra det svårt för våra konkurrenter eller lätt för våra kunder?”

”Ha roligt på vägen!”

Summering Kickstart - del 1/2

Vill du veta mer om Kickstart digitalisering hittar du det här!