EU Industry Day: innovations- och klusternätverk är viktiga för företagens tillväxt

När EU Industry Day arrangerades för andra gången i Bryssel var FindIT på plats.

EU: s industridag uppdaterade berörda parter om kommissionens strategiska tillvägagångssätt för industripolitik och åtgärder för att vidareutveckla industrins konkurrenskraft i Europa. Det fungerade också som ett forum för intressenter som bidrar till europeisk industriell konkurrenskraft för att visa upp sina aktiviteter, lära av varandra, diskutera tvärgående frågor och utveckla gemensamma visioner för framtiden.

Deltagare kom från en mängd olika industrisektorer, såsom finans, forskning och innovation, regering och offentlig förvaltning.

Vikten av innovations- och klusternätverk poängterades och lyftes upp som en av de viktiga faktorerna till att stödja kraften och tillväxten hos små och mellanstora företag.