Digitaliseringsdagen 2018

Den 16 april genomförde FindITs Gamificationnätverk tillsammans samarbetspartners en inspirationseftermiddag med fokus på hur nya verktyg kan skapa möjligheter.

Över 120 personer hade samlats i hörsalen Valhall på Högskolan i Gävle. Efter en kort presentation av de organisationer som deltog, TechTown, Hållbara Affärsrelationer (HAR) samt FindITs Gamificationnätverk fick åhörarna höra Anna Eriksson, utvecklingsdirektör på Lantmäteriet.

Lantmäteriet om "blockkedjan"
Anna Eriksson gav en tydlig bild av ”blockkedjan”, även kallat blockchain. Hon menar att det finns dokument på många ställen och att blockkedjan kan förhindra manipulering av dokument. Blockkedjan kan spåra ett fysiskt och/eller digitalt objekt till sitt ursprung utan risk för manipulering. Det är en teknik som ökar säkerheten för utvald information mellan behöriga parter. Vidare berättade Anna att robotar redan i dagsläget arbetar på Lantmäterier med handläggningsärenden.

DigJourney - "att leda digital transformation"
Joakim Jansson hade ämnet ”att leda digital transformation”. Joakim inledde föreläsningen med att säga att ”man aldrig kan förutsätta att någon vet vad digitalisering är”.Vi fick dessutom några råd på vägen när vi ska digitalisera, ”det är som att surfa”:
 
  1. Ta position
  2. Välj rätt våg
  3. Gör det mesta av vågorna

Alla i företaget måste ha ett gemensamt ansvar, menade Joakim. Och som alltid avslutade han sitt inspirerande föredrag med att säga att ”vissa ser hot – andra ser möjligheter”.

Gamification-projektet Stora Enso i Skutskär
Den tredje föreläsaren var Lars Aspelin från Stora Enso i Skutskär. Lars visade ett projekt som FindIT varit delaktiga i. Några frågeställningar som gamification-projektet bearbetat är: Hur bidrar gamification till att göra rutinjobb roligare? Hur ser man till att arbetsordrar genomförs korrekt och i tid? Hur se till att arbetsområden som ej är säkra, blir säkrare? Projektet har bidragit till att Stora Enso i Skutskär fortsätter att använda Gamification-teknikerna för att vidareutveckla deras verksamhet.

Spår 2 - gamification-spåret
Efter denna gemensamma del så delade åhörarna in sig i två grupper och Gamification-spåret som inleddes med en presentation av Josephine Rydberg från StoryTech, Högskolan i Gävle.

Josephine berättade att ”vi är proffs på att berätta och vad som händer i ett VR” och att storytelling som ofta används som berättarteknik men att storydoing är vad som sker med hjälp av VR-tekniken. Skillnaden är att åhöraren istället är deltagare och är med och påverkar händelserna i berättelsen.

Vidare under eftermiddagen höll Anna Fjällström verksamhetschef på FPX, en workshop för deltagarna i spåret. Frågan var: vilka behöver vi samarbeta med för att börja arbeta med gamification? Resultatet från deltagarna var varierande, beroende på var man kom ifrån och om det var ett företag eller en organisation inom den offentliga sektorn. Gemensamt var att samarbete är en förutsättning.

Avslutningsvis presenterade Elsa Vaara och Ksenija Komazec, RISE SICS, hur de spelade spel som arbetsteknik i sitt utvecklingsarbete, i diverse projekt. Detta sätt att arbeta och den analoga speltekniken används för att sätta igång utvecklingsprocessen.

En gemensam avslutning efter en lyckad eftermiddag där flera nya tankar, idéer och samarbetsmöjligheter väckts.

Arrangörerna hälsar alla välkomna till Digitaliseringsdagen på Högskolan i Gävle.

Joakim Jansson frågar publiken vad digital transformation betyder för dem.

Workshop med Future Position X.

Josephine Rydberg, StoryTech, berättade om storydoing och Högskolan i Gävle.