Utforska. Samverka. Agera.

KickStart-receptet för digitalisering av verksamheten

Var börjar man, vem kontaktar man och vilket ekonomiskt stöd kan man få? Det var några av frågorna som diskuterades på Kickstart Digitalisering, dag två, i Rättvik. Stort engagemang, driv och generositet med idéer utmärkte dagen.

Kastvindarna slet i träden utanför Stieernhööksgymnasiet i Rättvik den här septemberdagen då FindIT och deltagarna från sju olika företag och organisationer samlats. Kickstart Digitalisering är uppdelat i tre möten där det första är en inspirationsdag, den andra handlar om att identifiera möjligheter och den tredje att landa i aktiviteter. Denna dag låg fokus på möjligheter.

– Vi har redan börjat jobba med webben, men där finns mer att göra. Efter förra mötet blev det tydligt för oss att vi behöver hjälp att genomföra våra digitala satsningar i rätt ordning. Nu har vi ett möte den 4 oktober med DS Hettema AB som ska hjälpa oss att prioritera, säger Marita Skommar på Trycket i Dalarna.

Peter Nordqvist från FindIT, som höll i dagen tillsammans med Britta Haag, berättade att prioriteringsfrågan är svår för många företag. Han menar att man har sin uppsättning av maskiner, system och kompetens och det är svårt att veta var man ska börja.

– Om du skulle starta företaget idag, hur skulle du då bygga upp ditt företag med avseende på maskiner, system och kompetens, frågar han för att få igång tanken.

För Fredrik och Per-Arne från Kablego är prioritering inget problem. De vet precis vad som behöver göras, men inte riktigt hur det ska gå till. Idag sitter de med ett produktionssystem som fungerar alldeles utmärkt, men som är byggt på 90-talet och ingen vet riktigt hur det är uppbyggt.

– Vad händer om det går sönder? Vi börjar få problem redan nu med att det befintliga systemet inte är kompatibelt med ny teknik, och då är det dags att agera. Ett exempel är streckkodsläsaren som börjar ge upp och det verkar omöjligt att koppla in en ny, berättar Per-Arne Sahlberg, som är den som kan systemet bäst. Peter och Britta föreslår en teknisk kartläggning som första steg. Det kan Kablego få hjälp med.

Även elektronik- och automationsföretaget Jontronic vet vad de behöver – ett nytt dokumenthanteringsprogram. Deras utmaningar är dels att ta fram en kravspecifikation och dels att hitta rätt leverantör. Här föreslår Peter och Britta en förstudie, vilket små och medelstora företag också kan få hjälp med.

Kickstart Digitalisering handlar mycket om att sätta igång tanken och identifiera lösningar som skulle ge ökad konkurrenskraft. Det handlar lika mycket om samverkan – att lära av varandra. Deltagarna har ofta kommit olika långt och kan ge varandra värdefulla tips och kontakter, vilket blir tydligt i den här gruppen.

– Det vi har sett i flera kickstart-grupper är att man hjälper varandra och att nya samarbeten föds, även bland företag som konkurrerar med varandra. Det är häftigt att se, berättar Britta Haag, processledare på FindIT.

KickStart Digitalisering

Kickstart Digitalisering stöttar små och medelstora företag som arbetar i eller nära industrin att komma igång med digitalisering av sin verksamhet, oavsett var man befinner sig. Syftet är att ge insikt och inspiration för att kunna utvecklar nya affärsmodeller, underlätta kommunikation med kunderna och effektivisera verksamheten. Genom stöd och samverkan med andra får företagen hjälp att hitta sätt att stärka sina affärer och identifiera möjligheter till nya kunder och marknader. Det är Teknikföretagen och IF Metall tillsammans med RISE som initierat Kickstart Digitalisering. FindIT står som arrangör i Gävleborg och Dalarna. En kickstart tar sex veckor att genomföra och är uppdelad i tre kostnadsfria träffar.


Grupparbete.


FindITs Peter Nordqvist berättar om digitaliseringens möjigheter och utmaningar.


En av två grupper på KickStart-träffen i Rättvik.