Är ni ett industriföretag som vill öka er konkurrenskraft genom digitalisering?

Passa på att söka affärscheckar för digitalisering, checkarna kan bland annat användas till att:  

- Ta fram en digital strategi kopplad till affärsplanen  

- Ta fram en plan för fortsatt digitalisering och hjälp att genomföra en digital transformation  

- Förbättra och effektivisera digitala processer och system  

- Ta fram nya tjänster genom att använda existerande datamängder  

- Utveckling av kundrelationer  

- E-handelslösningar  

- Juridiska villkor kring digitala tjänster och produkter  


Läs mer på Tillväxtverket om allmän information om digitaliseringscheckarna samt hur andra företag har gått tillväga för att förverkliga sina digitala satsningar.  

Önskar du få stöd i din ansökan? Hör av dig till oss på FindIT!