Styrgrupp

Styrgruppen bidrar med sina strategiska kompetenser till att FindIT utvecklas åt rätt håll så att målsättningarna uppnås.


I styrgruppen ingår

Maarit Kaskela, IT-direktör, SSAB Europe
Ann-Katrin Sundelius, Kommundirektör, Sandvikens kommun
Mauro Onori, Föreståndare för DMMS på KTH
Bengt Eriksson, Rektorsråd, Högskolan i Gävle
Anders Forsman, Akademichef, Högskolan Dalarna
Inga-Lill Carlsson, AyCee Affärsutveckling
Mats Axelsson, IT-chef, Stora Enso
Hans Edström, IT Demand Manager, Sandvik SMT
Jan Andersson, Processledare, Triple Steelix
Malin Rogström, Utvecklingschef, Sandbacka Park Utveckling
Carina Åkerberg, Utvecklingstrateg, Region Gävleborg
Sara Edin, Processledare,  FindIT