Yrkeshögskolan i Sandviken


Yrkeshögskolan i Sandviken erbjuder två kvalificerade utbildningar i samarbete med näringslivet.


Kvalificerad automationstekniker, 400 yhp

Som kvalificerad automationstekniker kan du bl.a. arbeta som:

• Processutvecklare
• Underhållselektriker
• Elkonstruktör
• PLC-programmerare
• Områdesansvarig elektriker
• Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare


Kvalificerad verkstadstekniker, 400 yhp

Som kvalificerad verkstadstekniker kan du bl.a. arbeta som:

• Produktionsutvecklare med specifik kompetens inom skärande bearbetning
• FMS-cell operatör
• Områdesansvarig operatör
• Ytterligare karriärvägar kan bli arbetsledare och projektledare 


För mer information: www.sandviken.se/yh