FindIT stöttar arbetet med att väcka intresset för ingenjörsyrket i allmänhet och inom IT i synnerhet


Dalaingenjör 2022 är en femårig satsning för att stärka Dalarnas framtida kompetensförsörjning inom teknik- och naturvetenskap. Målet är att allmänbilda och skapa intresse för naturvetenskap och teknik, genom att följa, vägleda och bedriva högkvalitativa aktiviteter för elever i Dalarna från årskurs åtta och vidare under gymnasiet. Dalaingenjör 2022 är ett samarbetsprojekt mellan teknikföretag i regionen, Högskolan Dalarna, Framtidsmuseet, Triple Steelix och Ljungbergsfonden. Dalaingenjör är till för elever som är intresserade av naturvetenskap & teknik och vill bli ingenjörer. De är med i Dalaingenjör 2022 med början i årskurs åtta och vidare hela gymnasiet.

I Dalaingenjör 2022 får deltagarna:
- Delta i teknikaktiviteter
- Träna på problemlösning
- Träffa ingenjörer
- Besöka företag
- Träffa studenter
- Hjälp med praoplats

FindIT deltar på Framtidsmässan och bidrar till att ungdomar får träffa personer som jobbar med IT.

Läs mer om Dalaingenjör 2022 här.