FindIT får EU-medel

FindIT beviljas 21 miljoner för regional satsning inom Industriell IT

FindIT  har prioriterats av Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansverige och erhåller 9,7 miljoner under sammanlagt tre år för sitt projekt Hållbar IT. Genom finansieringen kan FindIT, med fokus på industriell IT, bidra till att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation i regionen Gävleborg/Dalarna. Medfinansiärer i projektet är Region Gävleborg, Region Dalarna och Sandvikens kommun.

– Inom ramen för Hållbar IT kommer vi att gå in i nya fokusområden och det känns spännande. Vi kommer att medverka till att det tas fram en standard för en IT-plattform som underlättar kommunikationen mellan industrin och dess leverantörer. Vi kommer att titta närmare på Gamification och hur det kan utveckla industrin. Effektiv hantering och analys av processdata, Big Data, genom industriella IT lösningar är ett tredje fokusområde som vi också tittar på, säger Britta Haag, processledare FindIT.

FindIT – där behov och lösningar inom industriell IT möts
De regionala leverantörsföretagen måste utvecklas och klara den globala konkurrensen om de ska kunna överleva. Idag är inte regional närvaro en garanti för affär. För att möta de krav som kunderna ställer behöver företagen öka sin produktivitet och bli mer kostnadseffektiva. Välfungerande industriella IT-lösningar är ett nödvändigt stöd i detta och det är här FindITs roll blir tydlig. Syftet med (FindIT) Hållbar IT är att bidra med koordinerande, initierande och inspirerande insatser för att nå nödvändig kompetensutveckling bland företagen. Att vara länken mellan storföretagens krav och de små- och medelsstora företagens förutsättningar att möta dessa är FindITs uppgift. Att se till att säkerställa regionens utbud av industriell IT-kompetens är en annan viktig pusselbit.

En satsning från Sandbacka Park som ger effekt regionalt
FindIT har en viktig roll i Sandbacka Park - en av 35 science parks i Sverige - med basen i Sandviken. Sedan 2008 har Industriell IT varit ett av Sandbacka Parks uttalade fokusområden. Genom FindIT bedrivs det regionala arbetet för att stödja företag i Gävleborg/Dalarna inom industriell IT. På så vis utvecklas kontakter företag emellan och nya företag relaterat till IT i industrin kan attraheras till regionen.
– Med den nya satsningen kan vi knyta mer forskning och utveckling inom IT-området till Sandviken med omnejd. Det ger oss även en möjlighet att i större grad verka för att nya innovativa företag startas i vår region utifrån de kompetenser som finns här idag, säger Ulrika Malmkvist, Utvecklingschef Sandbacka Park.

Viktig mötesplats och konkreta projekt
– Vi är stolta över den plattform som Find IT representerar i vår region där vi kopplar ihop många intressenter som tidigare inte kunnat mötas inom området industriell IT. Framför allt vill jag lyfta fram de konkreta projekt som genomförts och pågår inom Find IT. Genom Hållbar IT kan vi nu fortsätta på samma spår med nya utmaningar, avslutar Maarit Kaskela, IT-direktör, Ovako AB och ordförande för FindITs styrgrupp.

Projektet är på 3 år och med en total budget på 21,5 miljoner kronor.


För mer information kontakta: Britta Haag, processledare FindIT, 026- 24 17 57.