GAMIFICATIONNÄTVERK


Är du intresserad att lära dig mer om gamification?


Då kan gamificationnätverket vara något för dig!
FindIT driver ett nätverk kring frågor som rör Gamification. Syftet är att hitta gemensamma
frågor, utbyta erfarenheter och sprida kunskap om Gamification. 

Vad är gamification?
FindIT definierar gamification som användandet av spelmekanismer inom verksamheter som traditionellt
inte hör samman med spelande – exempelvis industri, handel, IT, transport eller utbildning. Tanken är att skapa
en balans mellan kunskap och utmaning på individ- och gruppnivå som leder till snabbare beslut, högre
engagemang och effektivitet.


FRÅGOR? KONTAKTA OSS


Sandro Wijker
Projektledare nätverk
070 - 089 96 59
sandro.wijker@sandviken.se