iComp

Är ett samverkansprojekt med fokus på norska olje-och gasindustrin förnybar energi.
iComp (international Competitiveness) är ett samverkansprojekt som syftar till att få små och medelstora företag att utifrån ett tydligt erbjudande göra fler affärer. Primär marknad är den norska olje- och gasindustrin samt förnybar energi. Projektet  drivs av den värmländska klusterorganisationen Stål & Verkstad i samarbete med FindIT, Triple Steelix, Kunnskapsbyen och Sub Sea Valley. 

iComp vänder sig till stål- verkstadsindustrin i Värmland, Dalarna och Gävleborg samt Akershus och Hedmarks fylken i Norge och ger företagen i regionerna möjlighet att genom samverkan skapa nya affärer utifrån både tjänster och produkter på helt nya internationella marknader. Genom att varje företag gör det de är bra på och sedan paketera detta får man ett komplett erbjudande till kunden.  

iComp syftar även till ett ökat samarbete mellan flera olika kluster för att förbättra processer för långsiktig samverkan mellan klusterorganisationerna i Sverige. 


Projektet delfinansieras av Tillväxtverket, Region Värmland samt Stål & Verkstad.

Vill du veta mer kontakta FindITs processledare Britta Haag, för mer information.

Sara Edin
sara.edin@findit-solutions.se