Innovationsprojekt Logistik

Logistik är en utmaning för många företag, både stora och små. Ju större företag, desto mer komplex logistik. Positionering av produkter i lagret i x-, y- och Z-led visade sig vara en gemensam utmaning för storföretagen i Gävleborg och Dalarna.

Tillsammans med Fiber Optic Valley, Future Position X, Clip, Movexum och högskolorna initierade FindIT innovationsprojektet Logistik, med syfte att lyfta fram företag i nätverket med spetskompetens inom logistikområdet. Femton små och medelstora företag fick chansen att träffa representanter för storföretagen och presentera sina lösningar. Behovställarna hade formulerat en förfrågan via klusterorganisationerna och FindIT bjöd in samtliga företag i nätverket att presentera sina kompetenser och förslag på lösningar. 

Logistikprojektet är ett unikt initiativ som visar på FindITs styrka. Genom att utnyttja nätverket och samlad kompetens, får små och medelstora företag möjlighet att visa sin kompetens och skapa nya affärsmöjligheter.