IT-CHEFSNÄTVERK


Är du IT-chef, IT-ansvarig eller dagligen arbetar
med IT-frågor i din organisation?


Då är FindITs IT-chefsnätverk något för dig!

FindIT driver IT-chefsnätverk inom både stål- och pappersmassaindustrin.
Syftet är att hitta gemensamma viktiga frågor att lyfta och erfarenhetsutbyte.

Känner du igen dig i beskrivningen nedan, då är IT-chefnätverket något för dig:
- Du arbetar som IT-chef inom stål- eller pappersmassaindustrin
- Du arbetar som IT-ansvarig inom stål- eller pappersmassaindustin
- Du arbetar dagligen strategiskt med IT-frågor i din organisation inom ett
industriföretag alternativt industrinära företag

GÖR DIN INTRESSEANMÄLAN HÄR
FRÅGOR? KONTAKTA OSS


Sandro Wijker
Projektledare nätverk
070 - 089 96 59
sandro.wijker@sandviken.se