FindIT, Forum for Industrial IT Solutions, skapar förutsättningar att fördjupa området industriell IT
genom ökad kompetensutveckling för de små och medelstora företagen i regionen.
Detta i en situation där de industriella underleverantörsjobben långsiktigt riskerar att försvinna
till andra regioner i andra länder.

Genom att utveckla ett kluster av världsklass inom industriell IT stärks regionens konkurrenskraft
så att man kan behålla och utöka arbetstillfällena i regionen.

FindIT erbjuder bl a seminarier, utbildningar och kartläggningar av företag.
Projektet ska bidra till att:
- Stärka de små- och medelstora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT.
- Stimulera samarbete mellan olika företag och branscher när det gäller industriell IT.
- Generera nya metoder, produkter och företag inom området.
- Tillföra ytterligare kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen.
- Stimulera företag till arbete på nya marknader.