Pågående projekt


FindIT driver och medverkar i projekt där vi samlar kompetenser från processindustrin, små- och medelstora industri och industrinära tjänsteföretag och akademi för att hitta nya och innovativa lösningar. 
PROJEKT VAD INNEBÄR PROJEKTET FINANSIÄR PROJEKTÄGARE
Hållbar IT FindITs huvudprojekt Tillväxtverket, Region Gävleborg, Region Dalarna, Sandvikens kommun

Sandvikens kommun
Smart steel Undersöker hur sensorer kan användas i stålframställning med syfte att samla värdefull produktionsinformation
Vinnova SSAB EMEA AB
Deep Process Learning          Hur kan man använda big data i processindustrin för
att öka kurrenskraften?


Vinnova RISE SICS Västerås
KickStart Go Coachning av företag som vill digitalisera sin verksamhet Tillväxtverket RISE/ACREO AB
KickStart Digitalisering Genom Kickstart Digitalisering får industriföretag chansen till snabbt stöd i sin digitala transformation.. Tillväxtverket
Teknikföretagen, RISE, IF Metall, Swerea IVF, IUC och SISP

FindIT är med som utförare på orterna​
Deep Test Vinnova RISE SICS Västerås
Into Deep Vinnova RISE SICS Västerås
Safe IOT Vinnova RISE SICS Västerås

​Exempel på genomförda projekt är:
Gamification i industrin
ELMESA
iComp
SMSI Steel för E-faktura
Innovationsprojektet logistik

Vill du veta mer?
Kontakta Britta Haag för mer information. 

britta.haag@findit-solutions.se
026-64 17 57