Rekordstort intresse för IT-Forum


Möjligheter och utmaningar med digitalisering är temat på årets IT-Forum. Ett rekordstort antal deltagare kommer till FindITs branschdag på Sandbacka Park den 11 november. 

Den globala konkurrensen är kännbar. Utvecklingen går snabbt och det är många pusselbitar som måste ligga på plats för att vi ska lyckas behålla konkurrenskraften i regionen.  Allt från kompetensförsörjning, affärsmodeller och miljöfrågor, till ny teknik och IT-säkerhet måste fungera.

Under IT-Forum lyfter vi dessa frågor genom ett stort antal talare och goda möjligheter till nätverkande.

– Ta in kunskap och erfarenheter från andra branscher, företag och akademi. Våga utmana affärsmodellen och ifrågasätt alltid din ledtid, säger Petra Ålund, som är VD för Sandvik IT Global Shared Services. Hon kommer bland annat att berätta om hur Sandvik arbetar med IT som en integrerad del av affärsverksamheten, men också hur digitaliseringen påverkar företaget.
– Jag är helt övertygad om att digitaliseringen kommer att påverka affärsmodellen, säger hon.

Thomas Stetter, Siemens, divisionschef för affärsområdet Digital Factory håller med. Han föreläser under dagen och manar alla företag att lyfta blicken och fundera över vilka möjligheter digitaliseringen för med sig.

Inledningstalare i år är Per Hellqvist från Knowit, som tar oss med på en hisnande resa i IT-säkerhetens kölvatten.  IT-Forum 2015 bjuder deltagarna på ett tjugotal spännande föredrag som alla syftar till att hjälpa företagen i regionen att bli mer konkurrenskraftiga. Föredragen hålls inom områdena Framtidens IT-kompetenser, Smarta Fabriken och Processindustriell IT och automation.

Press och media är välkomna till IT-Forum under hela dagen eller delar av programmet.

Mer information om IT-Forum och tider för talarna finns på www.findit-solutions.se/it-forum

För mer information kontakta:
Helen Karlsson, FindIT
helen.karlsson@findit-solutions.com
070-089 70 15

Om IT-Forum
För nionde året i rad bjuder FindIT in sitt nätverk inom näringsliv, akademi och offentlig sektor för att dela erfarenheter, knyta nya kontakter och ta del av det senaste inom IT, automation, digitalisering och processindustri.
 
Om FindIT
FindIT är ett kompetenscenter inom industriell IT som arbetar för att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Genom att koppla ihop akademi, näringsliv och offentlig sektor kring regionens styrkor inom traditionell basindustri och IT bidrar FindIT till att utveckla regionens näringsliv.


För mer information:
Helen Karlsson
helen.karlsson@findit-solutions.com
070-089 70 15