SMSI Steel för E-fakturahantering

Bakgrund
FindIT gjorde en utredning avseende E-handel inom stålbranschen dels mellan stålföretagen och dess kunder, dels mellan stålföretagen och dess leverantörer.

Intervjuer har gjorts med SMT, Ovako, SSAB, Outokumpu, Fagersta Stainless och Erasteel, liksom ett antal av de lokala underhållsföretagen med stor andel fakturering mot de aktuella stålföretagen. 

En standard 1.0 är beslutad och förvaltas av FindIT. 

Projektgruppen har bestått av representanter för FindIT,Outokumpu, Sandvik och Ovako med Peter Fredholm,specialist inom området som projektledare. Gruppmedlemmarna arbetar inom Ekonomi, Inköp och IT. Referensgruppen har bestått av representanter för Fagersta Stainless, Erasteel och underleverantörer tillstålbranschen.